• خدمات ارزش افزوده پيامک بامداد
 •  ارايه خدمات ارزش افزوده پيامک بامداد که با هدف سرويس دهي بهتر و عمومي به مشتريان متقاضي خدمات پيامك از طريق دو آدرس اينترنتي 1sms4u.ir و 2sms.ir  “با شعار يک پيامک براي تو” ارايه ميشود. اين سامانه تنها يک نرم افزار ارسال پيامک تحت وب نيست! بلکه مجموعه اي از سرويسهاي متنوع و کاربردي را براي استفاده انواع مشتريان دولتي، خصوصي و شخصي به طور رايگان فراهم آورده است.


  سامانه پيامک بامداد، با زيرساخت ارتباطي قوي و مطمئن به اپراتورهاي تلفن همراه کشور، يک شريک قابل اعتماد در کار و تجارت و ابزار نوين روابط عمومي سازمان شماست!

   معرفي سامانه پيامک بامداد

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  معرفي سامانه پيامک بامداد

  تلفن  پشتيباني :  88333811