• مشخصات پلان هاي ميزباني وب (Windows Hosting Plan)
 • Windows Hosting Price

   بامداد با ارائه انواع مختلف سرويس هاي هاست و دامين امکان معرفي شما بر روي اينترنت را فراهم آورده است .

  سرورهاي پرقدرت ، سريع و امن بامداد جايگاه مناسبي براي هاستينگ سايت شما مي باشند.

   

   

  Storage Space

  قيمت با كنترل پنل (ريال(

  Free Domain

  Free

  Emails

  10MB

  120,000

  No

  2

  20MB

  240,000

  No

  4

  30MB

  300,000

  No

  6

  50MB

  350,000

  No

  10

  75MB

  600,000

  No

  15

  100MB

  850,000

  Yes

  20

  200MB

  1,200,000

  Yes

  40

  500MB

  2,300,000

  Yes

  100

  1000MB

  3,000,000

  Yes

  200

  تعرفه فضاي SQL Server 2005 به شرح جدول زير مي باشد:

  SQL Space

  قيمت به ريال

  10 MB

  200,000 Rls

  20 MB

  400,000 Rls

  50 MB

  800,000 Rls

  100 MB

  1,500,000 Rls

  200 MB

  2,500,000 Rls

  500 MB

  4,000,000 Rls

  1000 MB (1GB)

  6,000,000 Rls

    تعرفه هاي فوق شامل تهيه نسخه پشتيبان backup نمي باشد و در صورت نياز کاربر جداگانه محاسبه و فاکتور خواهد شد.