پیشگام در طراحی

نخستین و قدرتمندترین نرم افزار سازمانی مدیریت دفاتر حقوقی در کشور

مدیریت آسان

دسترسی آسان و سریع به اسناد در هر زمان و مکان

مدیریت راهبردی دفاتر حقوقی

دسترسی به گزارشات مدیریتی برای مدیریت حرفه ای عملکردها

جستجوی بسیار سریع

روش های قدیمی در جستجو برابر است با سردرگمی در حجم انبوهی از اسناد

نسخه همراه

دسترسی به اطلاعات پرونده ها و اسناد بر روی تلفن همراه و تبلت

مشتریان ما
وزارتخانه ها
وزارت دارایی
وزارت جهاد
وزارت ورزش
شهرداری ها
شهرداری مشهد
شهرداری همدان
شهرداری شیراز
شهرداری اردبیل
شهرداری قم
بانک ها
بانک مسکن
بانک رفاه
بانک شهر
بانک گردشگری
سازمان ها
بانک مسکن
بانک رفاه
بانک شهر
بانک گردشگری